Normalbidrag 2021 - Børnebidraget

Normalbidrag 2021 - Børnebidraget

Ved skilsmisse eller separation bliver den ene forælder pålagt at betale et bidrag til barnets forsørgelse.

Det er dette der kaldes børnebidrag, og beløbets størrelse kan blive bestemt på forskellige måder. Her kan du læse mere om børnebidrag og det fradrag du er berettiget til som bidragsyder.

Som forsørger bliver du pålagt at betale et beløb hver måned

I Danmark har man forsørgerpligt overfor sine børn og ægtefæller. Det har man også hvis man bliver skilt. Derfor skal den ene forælder ofte betale børnebidrag og underholdsbidrag. Man kan selv blive enige om beløbets størrelse med sin tidligere ægtefælle, eller man kan få Familieretshuset til at bestemme det. Familieretshuset vil se på din indkomst og andre faktorer, såsom antallet af børn.

Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg

Kan man ikke blive enige om beløbets størrelse, vil Familieretshuset som regel fastsætte beløbet efter normalbidragets grundbeløb. I 2021 er det på 1.278 kr. Derudover er der et tillæg på 165 kr, så man ender med at betale 1.443 kr om måneden.

Normalbidragets grundbeløb er den laveste sats man kan betale, men afhængig af ens indkomst stiger beløbet. Tjener man eksempelvis mellem 530.000 kr og 700.000 kr om året, og har et barn, skal man betale yderligere 1.278 kr i børnebidrag og derfor ender man med at betale normalbidraget grundbeløb (1.278 kr) + tillæg (165 kr) + satsen på 1.278 kr. Dermed skal en forælder der tjener mellem 530.000 kr og 700.000 kr om året betale 2.721 kr om måneden i børnebidrag.

Har man mere end et barn skal man selvfølgelig betale til begge to.

Du kan finde de forskellige satser for børnebidrag i 2021 på Familieretshusets hjemmeside. Her kan du også finde andre satser om særlige bidrag, såsom barnets fødsel, dåb og konfirmation.

Ændring af børnebidragets sats

Betaler du børnebidrag og ændrer din indkomst sig, så kan det være nødvendigt at ændre i bidragets størrelse. Den nye sats vil blive sat efter de samme principper som ovenstående, hvor du betaler en normalbidragets grundbeløb + den sats din indkomst beretter dig til.

Du er berettiget til fradrag når du betaler børnebidrag

Når du betaler børnebidrag er du berettiget til fradrag for din ydelse, og det er lige meget om du betaler normalbidrag eller selv har aftalt størrelsen på din ydelse med din tidligere ægtefælle. For at få fradraget kræver det, at du har en skriftlig aftale. Den skriftlige aftale kan enten være mellem dig og din tidligere ægtefælle eller også kan den være aftalt gennem Familieretshuset.

Du får fradrag for dit beløb fratrukket 165 kr.

Betaler du normalbidrag får du 1.278 kr i fradrag (1.253 kr i 2020).

Du får automatisk dit fradrag hvis du betaler gennem udbetaling Danmark. Betaler du uden om Udbetaling Danmark, skal du selv indberette dit børnebidrag. Det gør du på årsopgørelsen.

Du kan ligeledes få fradrag for særlige bidrag såsom bidrag til dåb og konfirmation for dit barn.

Du kan læse mere om fradrag på vores hjemmeside

Du kan blive klogere på andre fradrag på vores blog, som vi løbende opdaterer.

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.