Hvad er A-indkomst og A-skat?


Hvad er A-indkomst?

A-indkomst er en betegnelse for den primære indtægt, hvor der ved udbetalingen tilbageholdes foreløbig skat. Denne skat kaldes for A-skat. Derudover fratrækkes A-indkomsten også AM-bidrag, ATP og andre pensionsordninger administreret af arbejdsgiveren, inden A-indkomsten udbetales. A-indkomst består typisk af løn, pension, dagpenge, SU mm.

Hvad betyder arbejdsmarkedsbidrag?

Al indkomst fra beskæftigelse eller selvstændig beskatning beskattes med 8% før indkomstskat. Denne skat kaldes et "arbejdsmarkedsbidrag" eller i almindelighed en "bruttoskat". Indkomst under 46.200 DKK (2019-niveau, justeret årligt) er skattefri indkomst, men underlagt bruttoskat.

I 2019 beskattes indkomst over DKK 46.200 med 12,16% (bundskat), og indkomst over DKK 513.400 beskattes yderligere 15% (topskat). I 2016 havde ca. 10% af alle skatteydere tilstrækkeligt høje skattepligtige indkomster til at være berettiget til topskatten.

Kommunale indkomstskatter og fradrag

Den kommunale indkomstskat varierer fra kommune til kommune. Den højeste lokale indkomstskat i 2019 er 27,8%, og den laveste er 22,5% med et gennemsnit på 24,9%.

Renter, der betales, er fradragsberettigede i den kommunale skat. Renteudgifter op til 50.000 kr. Pr. Individ (100.000 kr. For par) får et yderligere fradrag på 8%. Det store flertal af skatteyderne har renteudgifter under denne tærskel, hvilket antyder, at skatteværdien af ​​renteudgifter for de fleste skatteydere er ca. 33%.

Der findes en række andre vigtige fradrag i kommunale afgifter. Pendling over 24 km / dag modtager et skattefradrag på 1,98 kr. pr. kilometeri 2019. For de fleste pendler, der overstiger 120 kilometer om dagen, reduceres satsen til 0,99 DKK pr. Kilometer over denne tærskel. Derudover er fagforeningstakster, der ikke overstiger 6.000 kr. årligt, fradragsberettiget samt nogle andre jobrelaterede udgifter. Desuden er de fleste bidrag til de finansierede pensionsfonde fradragsberettigede i både nationale og kommunale skatter.

Hvem betaler A-skat?

Mange lande beskatter indtægter fra enkeltpersoner og virksomheder, herunder selskaber. Generelt pålægger myndighederne skat på nettofortjeneste fra en virksomhed, nettogevinster og andre indtægter. Beregning af skattepligtig indkomst kan bestemmes under anvendte regnskabsprincipper anvendt i landet. Forekomsten af ​​beskatning varierer efter system, og nogle systemer kan ses som progressiv eller regressiv. Skattesatser kan variere eller være konstante (flade) efter indkomstniveau. Mange systemer tillader enkeltpersoner visse personlige godtgørelser og andre ikke-forretningsmæssige nedsættelser af den skattepligtige indkomst, selvom forretningsfradrag har tendens til at blive foretrukket over personlige fradrag.

Spørgsmål?

Send en e-mail til nedenstående adresse, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

E-mail

info@taxmate.dk