Fradrag for ægtefællebidrag

Fradrag for ægtefællebidrag

Fradrag, hvis du betaler ægtefællebidrag udenom Udbetaling Danmark.

Hvad er et fradrag for ægtefællebidrag?

Hvis du betaler ægtefællebidrag, kan du få fradrag for beløbet. Du og din partner skal dog være separeret, fraskilte eller flyttet fra hinanden, før du som betaler kan få fradrag for dit ægtefællebidrag.

Hvordan får jeg fradraget?

Registreringen af dit ægtefællebidrag og det tilhørende fradrag afhænger af, hvordan du betaler beløbet til modtageren.

  • Hvis du betaler gennem Udbetaling Danmark, får du automatisk dit fradrag. Du skal dermed ikke selv ind og tilføje beløbet i din årsopgørelse.
  • Hvis du betaler uden om Udbetaling Danmark, skal du selv oplyse om ægtefællebidraget i din årsopgørelse. Det gør du i rubrik 56. Dette gælder også, hvis du betaler yderligere bidrag ud over de betalinger, du har gennem Udbetaling Danmark.

Vær ligeledes opmærksom på, at du skal oplyse cpr-nummer på din tidligere ægtefælle, hvis du betaler uden om Udbetaling Danmark. Hvis vedkommende ikke har et dansk cpr-nummer, skal du i stedet oplyse navn, adresse og land på modtageren af dit bidrag.

Hvad hvis jeg er modtager af ægtefællebidrag?

Hvis du er modtager af et ægtefællebidrag, skal du opgive beløbet i din forskudsopgørelse – du skal nemlig betale skat af det beløb, du modtager. Du oplyser om bidraget i felt 212 i din forskudsopgørelse.

Når du tjekker bidraget i din årsopgørelse, er det registreret i rubrik 19. Hvis betaleren af ægtefællebidraget betaler gennem Udbetaling Danmark eller selv har opgivet beløbet til skat for at opnå fradrag for ægtefællebidrag, vil beløbet som regel også automatisk stå i din årsopgørelse.

Separation eller skilsmisse - har det en betydning?

Det har ikke nogen betydning om du er separeret eller er skilt i henseende til fradrag for ægtefællebidrag. Det afgørende er om, du betaler ægtefællebidrag eller ej. Du kan altså godt modtage fradrag for ægtefællebidrag ved separation eller skilsmisse.

Er det kun det ene ægtefælle, det kan modtage fradrag?

Ja, det er kun den ene ægtefælle som kan modtage fradraget. Det skyldes at man får fradrag for at betale ægtefællebidrag, hvorfor den som modtager ægtefællebidrag ikke er fradragsberettiget. Bidragets størrelse er ikke afgørende for om du kan få fradrag. Det afgørende er, at det er en løbende betalings som foretages og ikke et engangs ægtefællebidrag.

Hvad er forskellen i beskatning af ægtefællebidrag og børnebidrag

Ægtefællebidraget bliver beskattet direkte i din tidligere ægtefælles indkomst. Børnebidraget bliver modsat fratrukket i barnets indkomst, selvom penge tilfalder den tidligere ægtefælle. Da barnet ofte ikke bruger sit personfradrag, vil det typisk være skattebesparende at ligge noget af bidraget over på børnebidraget i stedet for ægtefællebidraget.

Yderligere vejledning og information

For mere uddybende og fyldestgørende information, se vejledning om fradrag for ægtefællebidrag på skat.dk eller den juridiske vejledning.