Gratis guide - Sådan får du 2.728 kr. tilbage i skat

Find dine fradrag
fradrag er en jungle

Bliv klog på B-indkomst (honorarer og provisioner) og B-skat

B-indkomst er en indtægt, der ikke fratrækkes skat og AM-bidrag før udbetaling. Det kaldes typisk honorarer, og som modtager af et honorar, skal du selv sørge for at indberette B-indkomst i din forskudsopgørelse.

Del indlæg:

Hvis man normalvis har et job og får udbetalt en fast løn, som er din A-indkomst som man betaler, er der lille sandsynlighed for at man bliver betalt i honorarer eller provisioner, med mindre man laver noget andet ved siden af sit normale arbejde. Men hvis man eksempelvis er selvstændig, holder foredrag, er freelance journalist eller musiker, så kan ens indkomst godt være mere spredt ud på året og komme på forskellige tidspunkter.

Kan man automatisk betale skat og AM-bidrag af sin indkomst?

Du skal selv sørge for at betale skat og AM-bidrag af din B-indkomst, og modsat A-indkomsten så fratrækkes B-skat og AM-bidrag ikke automatisk af din b-indkomst. Det kan derfor være en god idé at reservere halvdelen af B-indkomsten til B-skat og AM-bidrag, hvis du ikke vil risikere et skattesmæk og betale et beløb til restskat året efter. Hvis B-indkomstener fast, skal du huske at skrive den på forskudsopgørelsen. På den måde bliver skatten trukket via en hævet trækprocent, et sænket fradrag eller ved betaling af B-skat. B-skat betales af 10 årlige rater, som udregnes på baggrund af din forskudsopgørelse.

B-Indkomsten skal indberettes på dine forskudsopgørelse

Det er vigtigt at vide, at som virksomhed har man indberetningspligt, når der udbetales et honorar for personlige arbejds- eller tjenesteydelser uden for et ansættelsesforhold. Arbejdsgiverens oplysningspligt omfatter alle former for honorarer, der ikke er omfattet af momspligtige arbejds- eller tjenesteydelser. Det er i den forbindelse vigtigt, at man er i besiddelse af medarbejderes CPR-nummer, som har modtaget et honorar.

Sådan betaler man sin B-skat

Hvordan betaler man B-skat?

Hvis du får udbetalt faste honorarer eller provisioner, vil det være nemmest, som før omtalt, at skrive det på forskudsopgørelsen, og man så kan betale skat på den måde. Dette kan man gøre gennem indbetalingskort som bliver sendt ud af SKAT sammen med din forskudsopgørelse. B-skatten betales normalt i op til 10 rater i løbet af indkomståret. Raterne udregnes på baggrund af forskudsopgørelsen.

Hvis B-indkomsten er af en væsentlig størrelse, kan det betyde, at forskudsskatten er for stor til, at den kan opkræves af den del af indkomsten der er A-indkomst. Dette er fordi at trækprocenten ikke kan blive stor nok til at betale det præcise beløb til Skat. I disse tilfælde får man tilsendt et indbetalingskort på restbeløbet, og så betaler man skat af dette. De skatteydere, der udelukkende har B-indkomsten (honorarer), får ikke tilsendt et skattekort, men kun indbetalingskort til at betale skat.

Hvis du kun en sjælden gang får udbetalt et honorar eller en provision, og du dermed har en lille B-indkomst, kan du betale din B-skat via Netbank. Det betyder dog, at du selv skal beregne hvor meget du skal betale i skat. For at gøre dette skal du kende din præcise indtjening samt din trækprocent som du kan finde på din årsopgørelse.

Sådan beregner man sin B-skat

Hvordan beregner man sin B-skat?

For at betale B-skat skal du kende din trækprocent og satsen for AM-bidrag. AM-bidraget ligger på 8% og din trækprocent kan du finde på din årsopgørelse og vil i de fleste tilfælde ligge på 38%. Din B-skat bliver udregnet ved først at trække AM-Bidrag fra din indkomst og herefter din trækprocent. Her kan du se et eksempel på en udregning:

En person bliver betalt 5.000 kr for at holde et foredrag ved siden af sit normale arbejde. De 5.000 kr bliver altså udbetalt ved siden af personens normale løn, og det er ikke en fast indtægt som kommer ind hver måned ved ved siden af lønnen. Derfor skal man betale B-skat.

For at finde beløbet man skal betale B-skat af, trækkes først 8% fra til AM-Bidrag af de 5.000 kr:

5.000kr * 0,08 = 400 kr.

Herefter trækker man sin trækprocent på 38% fra, af det nye beløb 4600 kr.

4.600 * 0,38 = 1.748 kr.

Til sidst lægger man de to beløb sammen, det er dette beløb man skal betale i B-skat:

400 kr + 1748 kr = 2.148 kr.

Nu kan personen indbetale sin B-Skat på 2148 kr, og dette kan man gøre på Skat's hjemmeside, under onlinebetaling.

Husk bagatelgrænsen for din B-indkomst

Bagatelgrænsen skal ikke forståes som et fradrag ligesom bundfradraget, hvor en del af din indkomst bliver skattefri. Bagatelgrænsen i forhold til honorarer og provision, handler om hvornår man skal være momsregistreret som selvstændig. Og hvis man tjener over 50. 000 kr om året skal man momsregistreres i Danmark.

Hvis du tjener under 50.000 kr om året og vælger ikke at blive momsregistreret, skal du stadig betale skat i Danmark.

Har du flere spørgsmål omkring B-skat er du velkommen til at kontakte TaxMate

Hvis du vil vide mere, er vi altid klar til at svare på spørgsmål om alt vedrørende din skat. Vi vil meget gerne hjælpe dig med at få styr på din skat, så du ikke behøver at bekymre dig om restskat eller andet.

Vi har desuden en blog hvor du kan læse mere om skat og fradrag.

Spørgsmål?

Send en e-mail til nedenstående adresse, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

E-mail

info@taxmate.dk