Fradrag låneomkostninger - Du kan få fradrag for dine omkostninger ved lån

Fradrag låneomkostninger - Du kan få fradrag for dine omkostninger ved lån

Hvis du har låneomkostninger skal du være opmærksom ved reglerne for de forskellige lån.

For reglerne er ikke de samme, og nogle lån giver ikke fradrag. Hvis lånet har en løbetid på under 2 år, så kan du få fradrag.

Der findes forskellige lånemuligheder og det har betydning for dine fradrag

Du kan få fradrag for låneomkostninger hvis din løbetid på lånet er under 2 år. På den måde kan du få fradrag for stiftelsesomkostningerne. Lånet kan du enten som banklån eller realkreditlån, men der kan også være tale om et kviklån.

Hvor meget kan jeg få i fradrag?

Udgør stiftelsesgebyret op til 2,5 % af lånets størrelse, får du fradrag for hele beløbet i det år du optager lånet. Udgør stiftelsesgebyret mere end 2,5 % af lånet, kan der i stiftelsesåret fradrages et beløb svarende til 2,5 %, uanset hvornår på året lånet optages. Den del af gebyret du så ikke kan få fradrag for i stiftelsesåret, kan man så få fradrag for, i resten af lånets periode.

Man skal selv indberette fradraget til skat

Når man optager længerevarende lån på over 2 år, kan man få fradrag for renterne. De fradrag bliver automatisk indberettet til skat af din bank eller realkreditinstitut. Sådan er det ikke med fradrag for lån på under 2 år. Her skal man selv indberette fradrag til skat og det kan være lidt kringlet.

Fradraget skal hedde stiftelsesgebyr

Når man skal indberette fradraget til skat, er det vigtigt, at man får långiver til at skrive stiftelsesgebyr som titel på det gebyr man skal betale for stiftelsen. Det kan lyde som værende lige til, men det er det ikke altid. Gebyret kan have mange navne og når skal indberette det til skat, kan det være svært at få fradrag hvis ikke det hedder stiftelsesgebyr.

Kan man få andre fradrag for lån på under 2 år?

Når du optager et lån på under 2 år, kan du også få andre fradrag. Udover stiftelsesgebyret kan du også få fradrag for nogle provisioner og andre gebyrer. Det vil typisk være i forbindelse med huskøb, hvor man nogle gange har behov for at betale en mellemfinansiering af en slags. Ved sådanne lån med en kort løbetid, skal man også selv indberette det til skat. Det gør banken nemlig ikke for dig.

Kontakt os hvis du har flere spørgsmål

Vi håber, at du blev klogere på fradrag ved kortsigtede lån og de udgifter du måtte have ved dette. Du er altid velkommen til at tage kontakt til os, hvis du har flere spørgsmål.

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.