Airbnb og skat - Her er hvad du skal vide, når du lejer din bolig ud

Airbnb og skat - Her er hvad du skal vide, når du lejer din bolig ud

Med mindre du lejer din lejlighed ud hele året på Airbnb, så gælder de samme regler for om du udlejer et værelse eller hele din bolig.

Hvis du kun udlejer dele af din bolig, eller hvis du ikke udlejer din bolig hele året, så kan du få dit bundfradrag, men fra 2021 skal du være opmærksom på nye regler.

Fra i år gælder de nye regler, men du kan stadig få fradrag for de gamle regler

D. 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft i forhold til dit bundfradrag. Du kan dog stadig få fradrag efter de gamle regler hvis du har udlejet din bolig før 2021.

Efter de gamle regler blev dit bundfradrag udregnet som 1,33 procent af din boligs værdi. Det vil sige, at hvis din bolig er 3.000.000 kr værd, er dit bundfradrag på 40.000 kr, og din indtjening på udleje under dette beløb er skattefrit. Bundfradraget vil som minimum ligge på 24.000 kr, og det betyder at lejeindtægter på under 24.000 kr er under bagatelgrænsen.

Hvis man ikke selv ejer sin bolig, men bor i leje- eller andelsbolig er bundfradraget efter de gamle regler 2/3 af den den årlige lejeindtægt. Det vil sige at hvis din årlige leje er 90.000 kr, er dit bundfradrag 60.000 kr.

Hvis du ikke allerede har ændret dette på din årsopgørelse, kan du med fordel gøre det med det samme, for man kan godt ændre sin årsopgørelse med tilbagevirkende kraft. Og dette er mere vigtigt nu end nogensinde før, for der er kommet andre regler i år som får betydning for dit bundfradrag.

De nye regler ændrer størrelsen på dit bundfradrag

Fra og med i år gælder der andre regler, og det kan få stor betydning for dit bundfradrag. Nu bliver bundfradraget fastsat til 29.300 kr. Fastsættelsen af dit fradrag betyder at din boligs værdi er ligegyldig, når man skal finde ud af hvor meget man kan tjene skattefrit på udlejning af sin indtjening gennem Airbnb. I langt de fleste tilfælde vil dette betyde et mindre fradrag når man skal betale skat af sin indtægt gennem Airbnb. Bundfradragets størrelse er det samme om du ejer eller lejer din bolig, og derfor vil de fleste opleve at bundfradraget for lejeboliger er blevet mindre efter de nye regler.

Der er forskel på om du udlejer et sommerhus eller en helårsbolig

Hvis du udlejer din helårsbolig gennem Airbnb skal du være opmærksom på at Skat og airbnb indgik en aftale i 2019 som betyder at Airbnb indberetter dine lejeindtægter til Skat.

Et eksempel på en udregning kan se sådan her ud:

En person udlejer sin bolig ud gennem Airbnb og får i årlig indtægt 40.000 kr.

Når man trækker bundfradraget fra 40.000 kr - 29.300 kr = 10.700 kr, som er det beløb man skal betale skat af.

I Danmark ligger skatteprocenten på 60 procent af den overskydende leje og derfor bliver det beløb personen skal indberette til Skat: 10.700 kr * 0,60 = 6.420 kr.

Hvis du udlejer et sommerhus kan du få fradrag på to måder

Lejer du dit sommerhus ud privat, det vil sige udenom bureau, er dit bundfradrag på 11.700 kr.

Hvis du derimod udlejer dit sommerhus gennem bureau, såsom Airbnb, er dit bundfradrag på 42.700 kr. Skat af overskydende leje er også 60 procent her og derfor gælder den samme udregning som tidligere.

Du kan også bruge den regnskabsmæssige metode

Udover at bruge dit bundfradrag kan du også vælge at udleje gennem den regnskabsmæssige metode. Her laver man et regnskab over ens lejeindtægter, og trækker udgifter fra. Det beløb man så skal skal betale skat af så overskuddet af din lejeindtægt fratrukket dine udgifter. Bruger man den regnskabsmæssige metode kan man ikke anvende bundfradraget. Til gengæld kan man trække sine faktiske udgifter fra i skat. Det kan være udgifter såsom ejendomsskatter, renovering eller forsikringer.

Om denne metode eller metoden med bundfradraget er den mest fordelagtige må man selv regne sig frem til.

Skal jeg betale moms af Airbnb indtægter?

Hvis man korttidsudlejer et værelse, mens man stadig selv bor i sin bolig, gælder der faktisk de samme regler som der gør for hoteller, og derfor bliver din indkomst momspligtig. Der er dog den fordel at man i Danmark ikke skal momsregistreres, hvis man tjener under 50.000 kr.

Det er derfor kun i sjældne tilfælde, at man skal være skal betale moms når man udlejer et værelse.

Hvad skal du være opmærksom på hvis du er på SU?

Når du er på SU, må du tjene et maks beløb ved siden af din SU. Dette beløb kaldes også for årsfribeløbet og overstiger man dette, skal man betale en del af sin SU tilbage. Hvis du har indtægter gennem udleje via Airbnb, vil disse indtægter være en del af dit årsfribeløb, på lige fod med indtægter fra dit studiejob. Du kan læse mere om SU og årsfribeløb på vores blog, ligesom vi er klar til at hjælpe dig med andre spørgsmål om du må have om skat og fradrag.

1 kommentarer

Hvad skal jeg rette på min årsopgørelse hvis jeg lejer mit sommerhus ud?

Peter Bern

Peter Bern

25-01-2021

Hej Peter. Hvis du benytter regnskabsmæssigt fradrag, skal du skrive din indtægt fratrukket dine udgifter på din årsopgørelse, rubrik 37, og din forskudsopgørelse, felt 218.

TaxMate support

TaxMate

25-01-2021

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.