Kørselsgodtgørelse kursus - Hvornår kan du få kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse kursus - Hvornår kan du få kørselsgodtgørelse?

Du kan få kørselsgodtgørelse når du er på kursus, enten som led i en efteruddannelse eller arbejdsmarkedsuddannelser til ledige.

Du har ret til kørselsgodtgørelse for transport som er en del af aktiviteter hvis du skal på kursus som ledig eller som studerende.

Du kan få kørselsgodtgørelse for din transport mellem bopæl og dit uddannelsessted

Ligesom ved kørselsfradraget gives der ikke godtgørelse for de første 12 km du kører hver vej, altså 24 km om dagen, hvis du ikke overnatter ved dit uddannelsessted. Du skal derfor kende afstanden mellem bopæl og dit uddannelsessted. Foregår kurset flere steder samme dag, beregnes godtgørelsen ud fra den kursusadresse, der ligger længst væk fra din bopæl.

Du søger om godtgørelse på www.efteruddannelse.dk

Kan du få godtgørelse med offentlig transport?

Ja, for at få godtgørelse er det lige meget om du kører i din egen bil eller om du kører i offentlig transport, når du skal mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Du kan få kørselsgodtgørelse lige meget hvordan du kommer frem.

Hvad er satserne for min godtgørelse?

I 2021 ligger satserne på 0,95 kr pr. km. Du kan dog højst få godtgørelse for 576 km pr dag, og højest for 400 km for transport til uddannelsessteder hvor du er indkvarteret og overnatter.

Et eksempel på godtgørelse kunne se sådan her ud:

En person skal på kursus i 2 dage, men overnatter hjemme imellem de 2 kursusdage.

Personen har 50 km mellem bopæl og uddannelsessted. Hvis man trækker de første 12 km fra hver vej, betyder det at personen kan få godtgørelse for 38 km for hver transport, altså 76 km om dagen, i 2 dage. Det bliver til 152 km i alt. Derfor kan personen få 152 * 0,95 kr = 144,4 kr i godtgørelse.

Du kan få kilometerpenge i stedet for kørselsgodtgørelse

Du kan få kilometerpenge i stedet for godtgørelse, hvis der eksempelvis ikke kører offentlig transport på dele af strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted, eller hvis der er for lang ventetid for dig, når du kører med offentlig transport. Med for lang ventetid menes der mere end 2 timer. Dette gælder eksempelvis hvis du har ungdomskort. Du kan læse mere om kilometerpenge på www.ungdomskort.dk

Statens sats for kilometerpenge

Hvis du er under uddannelse modtager du kilometerpenge efter statens satser som i 2021 ser således ud:

  • under 20.000 km om året: 3,44 kr pr. km.
  • over 20.000 km om året: 1,90 kr pr. km.

Kilometerpenge gælder både for kørsel på knallert, motorcykel eller i bil. Bemærk, at du ikke kan søge om kilometerpenge med tilbagevirkende kraft.

Befordringsfradrag er ikke det samme som kørselsgodtgørelse

Selvom det kan virke sådan, så er befordringsfradrag som er bedre kendt som kørselsfradrag, ikke det samme som kørselsgodtgørelse. Fradraget gives til lønmodtagere når de skal transportere sig til og fra deres arbejdsplads og godtgørelsen gives til studerende eller ledige, hvis de skal på efteruddannelse.

Kontakt os hvis du har flere spørgsmål

Vi håber, at du blev klogere på kørselsgodtgørelse, og vi er altid klar på at svare på dine spørgsmål hvis du har flere.

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.