Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Fradrag for kørsel, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej).

Hvad er et kørselsfradrag?

Kørselsfradraget (eller befordringsfradraget) er et skattefradrag, der gives til personer, der har langt til og fra arbejde. Du behøver ikke tage bil for at kunne få kørselsfradrag – alle transportmidler er tilladt at benytte. Fradraget gives ved alle former for lønnet arbejde.

Hvad er betingelserne for at modtage kørselsfradrag?

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har over 24 km til og fra arbejde (dvs. mindst 12 km hver vej). Fradraget kan gives uafhængigt af det transportmiddel, du benytter dig af; du kan altså også få kørselsfradrag, selvom du tager cyklen. Det har altså ingen betydning om du kører i egen bil, egen cykel eller egen knallert. Det er primært afstanden mellem hjem og arbejde som du skal fokusere på.

Du får kun fradrag for de dage, du rejser til og fra arbejde. Du kan dermed ikke tælle hjemmearbejdsdage, sygedage eller feriedage med. Du kan heller ikke få fradrag, hvis din arbejdsgiver dækker dine udgifter eller sætter en firmabil til rådighed.

Hvad er satserne for kørselsfradrag i 2020?

De første 24 km får du ikke fradrag for. Kører du mellem 25-120 km til og fra arbejde, er satsen for kørselsfradrag i 2020 på 1,96 kr. pr. km. Kører du over 120 km, får du 0,98 kr. pr. km.

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag, 2020 Fradrag pr. km pr. dag, 2019
0-24 km 0 kr. 0 kr.
25-120 km 1,96 kr. 1,98 kr.
Over 120 km 0,98 kr. (1,96 kr. i yderkommuner) 0,99 kr. (1,98 kr. i yderkommuner)

Eksempel:

Laura bor i København, men hendes arbejdsplads ligger i Roskilde. Hun rejser 38 km hver vej, dvs. 76 km i alt. De første 24 km får hun ikke kørselsfradrag for, men for de resterende 52 km kan hun få 1,96 kr. pr. km. i fradrag:

(76 – 24 km) x 1,96 kr. pr. km = 101,92 kr. i fradrag pr. dag.

Hvis Laura havde haft arbejdsplads i Næstved, kunne hun rejse 86 km hver vej, dvs. 172 km. pr. dag. Regnskabet havde i så fald set sådanne ud:

(120 – 24 km) x 1, 96 kr. pr. km = 188,16 kr.

(172 – 120 km) x 0, 98 kr. pr. km = 50,96 kr.

188,16 kr. + 50,96 kr. = 239,12 kr. i fradrag pr. dag.

Skal man betale skat af kørselsfradraget?

Kørselsfradraget er et skattefradrag, så du skal ikke betale skat af beløbet. Dette bliver derfor heller ikke udbetalt, men indregnes i stedet som en del af din årsopgørelse i form af et fradrag – dvs., at du betaler mindre i skat.

Hvornår skal du indberette dit kørselsfradrag?

Kørselsfradraget kan først indberettes, når indkomståret slutter. Dette skyldes, at du kun får fradrag for de dage, du har været fysisk til stede på din arbejdsplads – året skal altså rende ud, inden du kender og kan indberette det præcise antal dage.

Hvem kan få kørselsfradrag?

Der er specifikke krav til, hvem der kan få kan få kørselsfradrag. Følgende skal gælde før, at du kan få fradrag.

  • Du har mere end 12 km til arbejde
  • Din arbejdsgiver må ikke betale din transport.
  • Du må ikke have en fri bil (firmabil) til rådighed
  • Du skal have en lønnet job. Du kan altså ikke få fradrag for transport til dit studie eller ulønnede praktik.

Hvor mange kr. pr. km. giver kørselsfradraget?

Dit kørselsfradrag er et ligningsmæssigt fradrag. Det betyder at dit fradrag bliver trukket i din skattepligtige indkomst og har derved en værdi svarende til dit fradrag ganget med din kommuneskat og kirkeskat. Hvis du skal beregne dit kørselsfradrag og finde den faktiske værdi fradraget har skal du benytte eksemplet tidligere beskrevet og gange resultatet fra det med ca 27%.

Kan du få kørselsfradrag for alle dage i året?

Nej, du kan ikke få kørselsfradrag for alle dage. Du kan få kørselsfradrag for hver dag, som du har transporteret dig til din arbejdsplads. Det betyder også, at du ikke får fradrag for de dage, hvor du enten har været syg eller har arbejdet hjemme. Du får altså kørselsfradrag for transport pr. dag, du har været på arbejde.

Yderligere vejledning og information

For mere uddybende og fyldestgørende information, se vejledning om kørselsfradrag på skat.dk eller den juridiske vejledning.