Hustrubidrag, ægtefællebidrag eller underholdsbidrag

Hustrubidrag, ægtefællebidrag eller underholdsbidrag

Hvis du betaler ægtefællebidrag eller underholdsbidrag har du ret til fradrag.

Skal du betale bidrag til din ægtefælle, så kan du få fradrag. Det samme gør sig gældende hvis du betaler børnebidrag.

Man skal betale bidrag, når den ene ægtefælle er bedre stillet efter separation eller skilsmisse

Hvis der er stor forskel i de tidligere ægtefællers indkomster, så skal der aftales et bidrag. Man skal betale ægtefællen for at kunne opretholde en vis levevis. Det kan eksempelvis være at den ene ægtefælle har gået hjemme, eller arbejdet mindre siden man blev gift. Når man er gift skal man forsørge hinanden. Derfor skal man kompensere ægtefællen ved skilsmisse og man har pligt til at betale et bestemt beløb om måneden.

Man kan selv aftale beløbet, hvis man kan blive enige

Hvis man kan blive enige og selv lave en aftale, så kan ægtefællerne selv bestemme beløbet der skal bidrages med hver måned, samt hvor længe den ene ægtefælle skal modtage ægtefællebidrag. På den måde kan man undgå at Familieretshuset skal være med til at bestemme størrelsen på bidraget.

Kan man ikke blive enige om bidragets størrelse, så kan man ansøge om at Familieretshuset fastsætter størrelsen på beløbet.

Familieretshuset bestemmer bidragets størrelse

Når man ikke kan blive enige om ægtefællebidragets størrelse, så kan Familieretshuset bestemme størrelsen på beløbet. Det gør de efter nogle forskellige kriterier, såsom ægteskabets længde, om man har børn sammen og selvfølgelig størrelsen på de tidligere ægtefællers indkomster. På den måde kan de vurdere, om den ene ægtefælle har behov for bidrag og hvor længe personen skal modtage bidrag.

Der findes en hovedregel

Der findes ikke nogen faste satser når man skal betale ægtefællebidrag. Men Familieretshuset arbejder efter en hovedregel når de afgør størrelsen på ægtefællebidraget. Den går på, at man betaler 20 procent af forskellen af ens indkomst. Så hvis den ene ægtefælle tjener 10.000 kr mere end den anden ægtefælle, så ville man skulle overføre 2.000 kr om måneden.

Men som altid er der undtagelser til reglen.

Hvis bidragsyderen ikke tjener nok, vil det ikke give mening og ægtefællebidraget vil blive sat til 0 kr.

Det samme sker, hvis der ikke er nogen nævneværdig forskel i de 2 ægtefællers indkomster.

Hvor længe kan man få hustrubidrag?

Det er som tidligere skrevet, ægtefællerne selv, eller Familieretshuset som bestemmer, hvor længe der skal betales ægtefællebidrag. Hvis ægtefællerne ikke kan blive enige, er det familieretshuset, der fastsætter længden af bidragsperioden. Det normale er, at bidragspligten fastsættes til mellem 1 og 10 år, men i nogle tilfælde fastsættes der ingen tidsperiode og bidragspligten er ubegrænset.

Du kan få fradrag for dit ægtefællebidrag

Hvis du betaler ægtefællebidrag er du berettiget til et fradrag. Betaler du bidraget gennem Udbetaling Danmark, så bliver dit fradrag automatisk tildelt dig. Hvis du betaler uden om Udbetaling Danmark, så skal du selv indberette det på din årsopgørelse under rubrik 56. Du skal huske, at skrive din ægtefælles navn og CPR-nummer.

Kontakt os hvis du har flere spørgsmål

Vi håber at du blev klogere på underholdsbidrag, som de fleste steder er mere kendt som ægtefællebidrag. På vores side kan du læse mere om andre fradrag som du måske har ret til, ligesom du kan tage vores gratis guide hvis du er i tvivl om hvilke fradrag du har ret til.

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.