Ægtefællebidrag - fradrag ved skilsmisse

Ægtefællebidrag - fradrag ved skilsmisse

Ved skilsmisse vil den ene ægtefælle ofte skulle forsørge den anden ægtefælle i en periode og har dermed pligt til at betale bidrag.

Hvem der betaler til hvem, kan du læse mere om i teksten her.

Skal du betale bidrag ved separation eller skilsmisse?

I Danmark skal den ene ægtefælle forsørge den anden hvis der eksempelvis er stor forskel i deres indkomster. Derfor skal man betale ægtefællebidrag. Bidraget blev tidligere kaldt for hustrubidrag, men kendes i dag som ægtefællebidrag. Har man børn sammen, skal den ene ægtefælle ligeledes betale børnebidrag.

Man kan selv aftale beløbet, hvis man kan blive enige

Hvis man kan blive enige og selv laver en aftale, så kan ægtefællerne selv bestemme beløbet der skal bidrages med hver måned, samt hvor længe den ene ægtefælle skal modtage ægtefællebidrag. På den måde kan man undgå at Familieretshuset skal være med til at bestemme størrelsen på bidraget.

Kan man ikke blive enige om bidragets størrelse, så kan man ansøge om at Familieretshuset fastsætter størrelsen på beløbet.

Familieretshuset bestemmer bidragets størrelse

Når man ikke kan blive enige om ægtefællebidragets størrelse, så kan Familieretshuset bestemme størrelsen på beløbet. Det gør de efter nogle forskellige kriterier, såsom ægteskabets længde, om man har børn sammen og selvfølgelig størrelsen på de tidligere ægtefællers indkomster. På den måde kan de vurdere, om den ene ægtefælle har behov for bidrag og hvor længe personen skal modtage bidrag.

Hvor længe skal man betale hustrubidrag?

Hvis ægtefællerne ikke kan blive enige, er det familieretshuset, der fastsætter længden af bidragsperioden. Det normale er, at bidragspligten fastsættes til mellem 1 og 10 år, men i nogle tilfælde fastsættes der ingen tidsperiode og bidragspligten er ubegrænset. Hvis der sker ændringer i den ene eller anden ægtefælles indkomster kan det også være at bidraget bliver stoppet.

Du kan få fradrag for dit ægtefællebidrag

Hvis du betaler dit bidrag gennem Udbetaling Danmark bliver får du automatisk dit fradrag. Betaler du udenom Udbetaling Danmark skal du selv indberette dit fradrag for ægtefællebidrag på din årsopgørelse. Er du modtager af ægtefællebidrag skal du betale skat af beløbet, dog ikke AM-bidrag.

Du kan få fradrag for hele dit beløb minus 165 kr. Betaler du normalbeløbet i 2021, får du fradrag for 1.278 kr om måneden.

Du kan læse mere om andre fradrag på vores side

Vi håber at du blev klogere på ægtefællebidrag og du kan læse mere om andre fradrag på vores side.

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.