Ægtefælle fradrag - dit uudnyttede personfradrag

Ægtefælle fradrag - dit uudnyttede personfradrag

Som ægtefæller eller samlevende har I begge et personfradrag, og det kan I overføre til hinanden.

Kan man af den ene eller den anden årsag ikke udnytte sit personfradrag til fulde, så kan ens ægtefælle blive berettiget til resten af fradraget.

Dit personfradrag bliver fratrukket inden du skal betale skat

Personfradraget er et samlet beløb, som du fritages fra at betale skat af. Det fordeles på årets 12 måneder, og det gør, at du betaler skat af et mindre beløb end din reelle løn. I 2021 ligger personfradraget på 46.700 kr om året for personer over 18 år, og det betyder at du ikke betaler skat af de første (46.700 kr / 12 = 3891) 3.891 kr, du tjener hver måned.

De fleste danskere får udnyttet deres personfradrag fuldt ud, men der kan være årsager der gør at man ikke får det udnyttet.

Din ægtefælle kan udnytte resten af dit personfradrag

Den mest hyppige årsag til et uudnyttede personfradrag, er hvis du ikke tjener nok til at få hele personfradraget. Hvis du tjener mindre end størrelsen på personfradraget, kan du selvsagt ikke få hele personfradraget. Hvis dette sker, og du ikke opnår hele fradraget kan din ægtefælle få overdraget resten af dit personfradrag.

Det kræver dog, at man er samlevende ved indkomstårets udløb.

Man skal være samlevende ved indkomstårets udløb

For at være berettiget til at overføre sit uudnyttede personfradrag, skal man ikke kun være gift, man skal også være samlevende ved indkomstårets udløb. Er man ikke det, så kan ægtefællen ikke få overdraget det personfradrag som man ikke kan udnytte.

Det betyder samtidig, at personfradraget ikke kan overføres før indkomståret er omme. Overførslen af personfradraget mellem ægtefæller, sker automatisk ved årets udløb. Derfor skal du ikke selv indberette dette på din årsopgørelse.

Forskerordningen giver dig ikke ret til at overføre personfradraget

Er man i Danmark på forskerordningen, så kan man ikke benytte sig af reglen om uudnyttede personfradrag. Forskerordningen giver mange andre skattemæssige fordele, og desuden vil de fleste tjene over personfradragets størrelse som forskere i Danmark.

Kan jeg overføre mit personfradrag til andre?

Du kan ikke overføre dit uudnyttede personfradrag til andre. Det kræver, at man er gift og samlevende for at man kan overføre sit personfradrag. De fleste der tjener under fradragets størrelse er under 18 år, og derfor kan de ikke få fradraget. For man skal være over 18 år for at blive gift i Danmark.

Har du flere spørgsmål?

Hvis du har flere spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt til os, hos TaxMate. Derudover kan du læse mere personfradraget og andre fradrag på vores side.

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.