Typer af skattepligtig indkomst

Typer af skattepligtig indkomst

Næsten alle typer af vederlag modtaget af en medarbejder for udførte ydelser, udgør skattepligtig indkomst.

Beskatning i Danmark består af forskellige slags af skatter; direkte skat (f.eks. indkomstskat, AM-skat og social sikring), indirekte skat (f.eks. moms og afgifter på varer og tjenester) og ejendomsskat. Næsten alle typer af vederlag du modtager for udførte ydelser, udgør skattepligtig indkomst. Nedenfor kan du se en række typiske skattepligtige indkomst poster:

  • Personlig indkomst (løn og dagpenge, selvstændigt erhverv, indkomst, overskud fra udlejning af fast ejendom osv.).
  • Indkomst fra kapital (renteindkomst, osv.).
  • Aktieindkomst (udbytte, fortjeneste / underskud fra aktier osv.).

De fleste personlige indtægter er underlagt AM-bidrag på 8%. Denne skat trækkes fra indkomsten inden de øvrige skatter beregnes. Din skattesats består af en landsdækkende bundstat, kommune og kirke skatter. Den laveste skattesats er ca. 36% op til en marginal indkomstskattesats på 51% eksklusiv kirkeskat i 2020. Læs mere om A-indkomst og A-skat.

Hvad er et skatteår?

Et skatteår i Danmark svarer til et kalender år. Enkeltpersoner skal årligt informere skattemyndighederne om forventet indkomst og fradrag for året (foreløbig vurdering af skat). Den foreløbige skattevurdering inkluderer et skattekort, som arbejdsgiveren bruger til at tilbageholde indkomstskatten.

Hvad er et skattekort?

De danske skattemyndigheder udsteder hvert år et skattekort til medarbejderen på grundlag af den foreløbige skattemæssige vurdering af indkomståret. Oplysninger om skattekort bliver automatisk tilgængelige for den danske arbejdsgiver. Hvis der ikke findes et gyldigt skattekort på betalingstidspunktet, skal den danske arbejdsgiver tilbageholde 55 procent skat. Medarbejdere hos en udenlandsk arbejdsgiver uden fast ejendom i Danmark skal overholde deres foreløbige skattepligt ved at betale skatten selv i 10 lige store rater i løbet af året (juni og december er undtaget).

2 kommentarer

Tak for indlægget! Var ikke klar over at man havde forskellige skattekort.

Janus Petersen

Janus Petersen

30-06-2020

Selv tak Janus :)

TaxMate support

TaxMate

30-06-2020

Hvordan kan jeg undgå at betale kirkeskat?

Jens Damgaard

Jens Damgaard

30-06-2020

Hvis ikke du ønsker at betale kirkeskat, så kræver det, at du melder dig ud af den danske folkekirke. Efter udmeldelse vil kirkeskatten automatisk blive fjernet og du vil ikke yde bidrag hertil fremover.

TaxMate support

TaxMate

30-06-2020

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.