Har du et SU-lån? Så kan du få fradrag for dine renter

Har du et SU-lån? Så kan du få fradrag for dine renter

Hvis du har optaget et SU-lån mens du studerer, så kan du få fradrag for renterne af dit lån.

Du kan få fradrag for de renter der tilskrives lånet mens du er studerende, fordi at der gælder de samme regler som ved andre rentefradrag. Hvis det kan lyde forvirrende skal du læse videre her.

Når du betaler dit SU-lån tilbage, så skal du betale renter af dit lån

Det er renterne fra dit SU-lån der er fradragsberettiget, og renterne tilskrives fra den dag du får lånet udbetalt for første gang. Det vil sige at dit SU-lån forrentes allerede mens du er studerende, og det er disse renter du kan få fradrag for.

Du er berettiget til fradrag når du begynder at betale dit SU-lån tilbage. De fleste begynder med at betale tilbage på deres SU-lån, et år efter de har færdiggjort deres uddannelse og har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

Satserne for dine renter

Dit SU-lån forrentes med 4 procent om året fra den måned du får udbetalt det, til du afslutter din uddannelse. Herfra forrentes dit SU-lån rentesatsen fra diskontoen + 1 procent om året. Diskontoen er den den rente som Nationalbanken sætter, og det er derfor Nationalbanken der bestemmer renten på dit SU-lån når du er færdig med at studere.

Diskontoen har været på 0 procent siden 2012 og derfor ligger renten for tilbagebetaling af SU-lån på 1 % efter endt uddannelse.

Hvornår kan jeg begynde at betale?

Du kan betale tilbage på dit SU-lån fra den dag du har fået det. De fleste betaler dog først tilbage et år efter at de har afsluttet deres uddannelse og har fået job. Du betaler typisk et fast beløb hver måned eller hver anden måned, men du kan også vælge betale et større beløb tilbage af dit lån. Det kan du eksempelvis gøre hvis du får udbetalt en bonus af din arbejdsgiver.

Du betaler SU-lånet tilbage hos Udbetaling Danmark

Det er Udbetaling Danmark der står for inddragelsen af din studiegæld og det er til Udbetaling Danmark at du tilbagebetaler dit SU-lån. Udbetaling Danmark er en del af ATP-koncernen og det er på borger.dk at du kan finde oplysninger om dit lån. Det er samtidig også her at du kan bede om udsættelse af din betaling.

Automatisk indberetning til Skat

Dine indbetalinger indberettes automatisk til Skat, og dermed bliver de medregnet i din årsopgørelse for det foregående år. Det vil sige de år du starter med din tilbagebetaling af dit SU-lån. Hvis du vil medregne det i din forskudsopgørelse, skal du selv indberette beløbet i din forskudsopgørelse, som bliver frigivet i november måned.

Du kan læse mere om andre fradrag på vore side, og hvis du er i tvivl om hvilke fradrag du er berettiget til kan du prøve at tage vores gratis guide.

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.