Kan jeg få fradrag for mit arbejdsværelse?

Kan jeg få fradrag for mit arbejdsværelse?

Du tænker måske, men hvad skal der gøre sig gældende for at jeg kan fratrække udgifter til mit arbejdsværelse?

Du kan som udgangspunkt ikke få fradrag for dit arbejdsværelse i hjemmet, da det ofte ikke er nødvendigt at have arbejdsværelset for at vedligeholde indkomsten. Derfor anses udgiften som værende privat. Du tænker måske, men hvad skal der gøre sig gældende for at jeg kan fratrække udgifter til mit arbejdsværelse? Der bliver overordnet lagt vægt på følgende 2 faktorer, når det skal vurderes om et arbejdsværelse er fradragsberettiget.

  • Hvordan er arbejdsværelset indrettet? Har arbejdsværelset grundet møblering, udstyr, adgangsforhold osv. skiftet karakter og kan derfor ikke betragtes sin en del af boligens almindelige opholdsrum længere?
  • Hvordan bliver der arbejdet? Bliver arbejdsværelset i væsentlig grad benyttet inden for normal arbejdstid?

Hvis ovenstående ikke gør sig gældende, kan du som hovedregel ikke få fradrag for dine udgifter til arbejdsværelse. Det er dog en helhedsbedømmelse og andre elementer kan være afgørende for vurderingen fra SKAT.

Betydningen af arbejdsværelsets indretning

Som beskrevet ovenfor er det afgørende, at værelset har skiftet karakter og derfor ikke længere kan betragtes som en del af boligens opholdsrum. Typiske eksempler på arbejdsværelser, der er blevet accepteret som værende skiftet karakter er: værksteder, laboratorier og tegnestuer. Et rum har derimod ikke ændret karakter, hvis du fx har tilføjet kontormøbler eller indkøbt bogreoler, der optager en stor del af rummet. Som tommelfingerregel skal rummet være uanvendeligt som opholdsrum efter ommøbleringen. Udover indretningen har adgangsforholdet også en stor betydning. Man kan nemlig som udgangspunkt ikke få fradrag for arbejdsværelset, hvis værelset er et gennemgangsværelse. Det skyldes, at værelset ikke har skiftet karakter fra opholdsrum.

Betydningen af, hvordan der bliver arbejdet i rummet.

For at kunne få fradrag for arbejdsværelset skal det i væsentlig grad anvendes som hovedarbejdssted inden for normal arbejdstid. Du kan derfor ikke primært arbejde væk fra hjemmet og stadig få fradrag for arbejdsværelset. Det er ikke nogen begrænsning i forhold til, hvilket erhverv du udfører.

Hvad kan jeg få skattefradrag for?

Du kan få skattefradrag for den forholdsmæssige del af boligen værelset udgør. Det betyder at hvis værelset er 10 kvadratmeter og boligen 100 kvadratmeter kan du fratrække 10% af følgende udgifter:

  • El og varme
  • Ejendomsværdiskat
  • Ejendomsskat (værelset skal udgøre minimum 10% af boligens areal)
  • Udgifter til indretning af værelset

Hvis du har lejet boligen kan du fradrage den forholdsmæssige del af huslejen (10% i eksemplet.)

Eksempler:

Fradragsberettiget Ikke fradragsberettiget
En fagkonsulent havde sin hovedbeskæftigelse i Undervisningsministeriet, men havde ikke kontor til rådighed selvom dette efter Undervisningsministeriets opfattelse var nødvendigt. Der var indrettet et rum i hjemmet til kontor som blev benyttet i overensstemmelse hermed. Opbevaring af delvis fortroligt materiale, lejlighedsvis aflåsning. Særligt arbejdsværelse. En gymnasielektor, havde bijob med skribentvirksomhed og var herudover lærer ved officersskolen. Der var stor indtægt gennem bijobbene. I hjemmet var indrettet et værelse udstyret med omfattende bogreoler og med kontormøbler. Efter arbejdets art og omfang kunne værelset til bijobbet ikke anses som et særskilt arbejdsværelse, der ikke hørte med til boligens almindelige opholdsrum.
Musiklærer med biindtægt om musiker. To arbejds- og musiklokaler i hjemmet. Ét værelse sådan indrettet og benyttet, at han kunne få. En selvstændigt erhvervsdrivende drev revisionsvirksomhed fra hjemmet og havde indrettet et arbejdsværelse til brug herfor. Arbejdsværelset blev ikke anvendt i væsentligt omfang som hovedarbejdssted inden for normal arbejdstid.

For mere information: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061773

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.