Hvad er dit personfradrag 2021?

Hvad er dit personfradrag 2021?

Vi har lagt 2020 bag os, og ser nu ind i 2021, hvilket betyder, at der er nye fradragssatser som man skal forholde sig til, hvis man vil have mest muligt ud af skattesystemet.

Dine fradrag gør det svært at forstå din trækprocent

Hvis der ikke fandtes fradrag i det danske skattesystem, ville det være relativt lige til at beregne trækprocenten. Dette er fordi at så blot skulle trække am-bidrag, bundskat, kommuneskat, kirkeskat og topskat fra lønnen for at finde ud af, hvor meget man skal betale i skat.

Man er dog berettiget til mange forskellige fradrag, som sænker din trækprocent. Det er fx personfradrag, beskæftigelsesfradrag, kørselsfradrag, rentefradrag mm.

Mange af af dine fradrag beregnes automatisk på din årsopgørelse, mens andre fradrag skal indrapporteres manuelt. Dit personfradrag er det fradrag som ofte giver den største skattebesparelse.

Hvad er et personfradrag - kan alle få det?

Personfradraget er et fradrag som alle, der arbejder eller har bopæl i Danmark, er berettiget til. Man kan betragte personfradraget som et bundfradrag for skat. Det er altså et fradrag som sikrer, at man ikke betaler skat, før man har tjent over et bestemt beløb hvert år. Personfradraget fratrækkes i din bundskat, kommuneskat samt kirkeskat. Mange andre fradrag fratrækkes ikke i bundskatten. Dette gælder de ligningsmæssige fradrag herunder kørselsfradrag og håndværkerfradrag.

Hvor meget er mit personfradrag 2021?

Dit fradrag varierer fra år til år, da det til dels er afhængigt af om du er fyldt 18 år, samt dels satsen automatisk reguleres hvert år med satsreguleringen.

Dit personfradrag i 2021 er 46.700, hvilket er en stigning på 200 kr. i forhold til fradraget i 2020 (46. 500 kr.). For personer som ikke er fyldt 18 år er personfradraget 36.900. Det er en stigning på 800 i forhold til 2020 (36. 100 kr).

Så kan jeg undgå at betale skat?

Hvis du ikke tjener over personfradraget, skal du faktisk stadig betale skat. Det skyldes, at du betaler am-bidrag inden, at du kan trække dine fradrag fra.

Hvordan beregner jeg mine forskellige fradrag

Hvis du ønsker at beregne den faktiske værdi af dine fradrag, skal du først få styr på, i hvilken skat du kan fratrække dit fradrag. Dette inddeler man typisk i 3 forskellige typer:

Fradrag i personlig indkomst

Fradrag i personlig indkomst er fradrag der bliver fratrukket i bundskat, kommuneskat, kirkeskat og topskat. Her finder man blandt andet personfradraget.

Personfradraget bliver dog ikke fratrukket i topskatten, da fradraget er for de første penge du tjener, som man ikke betaler topskat af.

Fradrag i kapitalindkomst

Fradrag i kapitalindkomst er typisk renteudgifter. Værdien af dit skattefradrag afhænger af din kapitalindkomst. Hvis du har positiv kapitalindkomst fratrækkes fradraget i bundskat, kommune og kirkeskat, hvis din kapitalindkomst er over 46.800 kan du også fratrække topskatten. Hvis du derimod har negativ kapitalindkomst, er værdien af fradraget svarende til kommune og kirkeskat. Hvis din negative kapitalindkomst ikke er under -50.000, kan du få fradrag på yderligere 8%.

Fradrag i den skattepligtige indkomst

Fradrag i den skattepligtige indkomst er fx beskæftigelsesfradrag, kørselsfradrag, jobfradrag og håndværkerfradrag. Værdien af disse fradrag er svarende til kommuneskatten og kirkeskatten.

Er der et maksimum på skattefradrag i danmark?

I princippet er der ikke en øvre grænse for hvor mange kr. pr. år man kan få i fradrag i alt, men isoleret set har langt de fleste fradrag dog en øvre grænse.

Beskæftigelsesfradraget har eksempelvis en øvre grænse på 40.600 kr. i 2021, mens rejsefradraget har en øvre grænse på 29.300 kr.

Hvad kan trækkes fra, når man er selvstændig?

Som selvstændig kan du benytte mere eller mindre alle de samme fradrag, som lønmodtagere der betaler a-skat. Mange af fradragene bliver dog ikke i lige så høj grad indberettet automatisk, da Skat ikke modtager dine oplysninger fra din arbejdsgiver. Du skal derfor selv sørge for at indberette fx dit kørselsfradrag, som du kan få for din transport til din arbejdsplads - dette skal ikke forveksles med kørselsgodtgørelse som er transport med erhvervsmæssigt øjemed. Rejsefradraget er et andet fradrag, som man skal være opmærksom på som selvstændig. Hvis du har fratrukket rejseudgifter i din virksomhed, kan du ikke benytte dig af rejsefradraget ellers kan du benytte standardsatserne for kost og logi.

Betaler du skat, så kan du få fradrag

Alle der betaler skat af deres løn i Danmark er berettiget til at få fradrag. Lønmodtager bliver der automatisk fratrukket skat af din indkomst så du ikke selv skal bekymre dig, om du får betalt nok skat af din løn.

Hvis du vil læse mere om a-skat og b-skat anbefaler vi at benytte skats hjemmeside eller læse videre på vores side og på vores blog.

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.