Hvad er B-skat?

Hvad er B-skat?

B-skat er den skat, som du skal betale af din B-indkomst. Når man kigger på A- og B-skat, er der nogle væsentlige forskelle.

B-skat er den skat, som du skal betale af din B-indkomst. Når man kigger på A- og B-skat, er der nogle væsentlige forskelle. Den største forskel er, at du selv skal indberette din B-skat, i modsætning til A-skatten som indberettes automatisk gennem en 3. part. Når du får din B-indkomst, er der derfor ikke trukket skat eller arbejdsmarkedsbidrag fra beløbet, når det bliver udbetalt til dig.

Du er ansvarlig for indberetning

Det vigtigste at huske på ift. B-skat er, at det er dig alene, som står for at indberette B-skatten. Virksomheden, som udbetaler dit honorar, indberetter kun til dit CPR-nummer, så det kan stå på din selvangivelse, og virksomheden kan trække deres udgift fra. Selve B-skatten skal du altså selv stå for at indberette. Hvis ikke man indberetter B-skat, kan man risikere at få store bøder fra skattevæsenet. TaxMate hjælper dig til at holde styr på din B-indkomst og derigennem også din B-skat, hvorved du undgår problemer med SKAT.

Din B-skat er afhængig af rigtig mange forhold, som gør det vanskeligt at have det fulde overblik over, hvor stor en andel af dine honorarer, der skal betales til SKAT. Den skat, du skal betale af dine honorarer, er i høj grad afhængig af, hvad din A-indkomst er. Eksempelvis vil ligningsmæssige fradrag blive påvirket, når din B-indkomst stiger. Derudover er det særlige ved B-indkomst, at du kan trække mange af dine udgifter fra, som var du en lille virksomhed. Det gælder f.eks. kørselsfradrag, udgifter til udstyr og meget meget mere. TaxMate hjælper dig med at få alle de fradrag, du er berettiget til gennem vores fradragssoftware. Fradragssoftwaren hjælper og foreslår dig fradrag, du kan benytte dig af, efter vi har lært lidt mere om dig.

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.