Får du udbetalt honorar i 2021

Får du udbetalt honorar i 2021

Bliver du betalt i honorar eller provision? Så kan du få hjælp til skatten her.

Hvis du har to forskellige arbejde, og dermed får B-indkomst, så skal du selv indberette din B-indkomst til Skat. Derfor skal du vide hvad du skal gøre når du modtager honorarer.

Har du styr på din B-indkomst?

Når du bliver betalt i honorarer, er det typisk fordi at du har udført en ydelse uden for dit normale arbejde. Det kan være at du gør rent et sted eller at du er musiker ved siden af dit arbejde. Når man udfører ydelser ved siden af sit normale arbejde vil man typisk få sin løn udbetalt som honorar. Det er også muligt at få honorar hvis du arbejder som freelancer, som eksempelvis journalist.

Skal man betale skat og AM-bidrag som honorarmodtager?

B-indkomst beskattes på samme måde som A-indkomst, og derfor skal man betale skat og AM-bidrag som var det en normal løn. Men hvor skat og AM-bidrag bliver trukket automatisk fra din løn som lønmodtager, så skal du selv lave regnskab over din B-indkomst, og derfor skal du selv stå for at indberette dit AM-bidrag til skat.

Hvor meget må man tjene i honorar?

Man kan sidestille det, at være honorarmodtager, med at have selvstændig virksomhed fordi at du ofte selv kan bestemme prisen for dit honorar, og du har ikke nogen arbejdsgiver. Du bestemmer derfor selv prisen for din ydelse, og den er ofte højere fordi at man som honorarmodtager selv står for sine udgifter i forbindelse med sin ydelse. Det er derfor altid en god ide at holde regnskab over sine indtægter og udgifter i forbindelse med sit honorar.

Skal man betale moms som honorarmodtager?

Hvis du har et arbejde ved siden af din honorarindkomst så er din trækprocent den samme for din A- og B-indkomst. Hvis du kun bliver betalt i honorarer og dermed kun får B-indkomst, så afhænger din trækprocent af indkomsten.

Tjener du mere end 50.000 kr om året i honorarer, skal du betale moms fordi at du som honorarmodtager sidestilles som havende selvstændig virksomhed. Der findes dog en række honorarmodtagere som ikke er momspligtige selvom de får udbetalt mere end 50.000 kr om året i honorar. Det er eksempelvis skuespillere, musikere, journalister og bloggere, og derfor er det vigtigt at du finder ud af om du er momspligtig gennem dit erhverv, så du ikke skal medregne moms når du skal have betaling fra din kunde.

TaxMate hjælper dig, hvis du vil vide mere om A- og B-indkomst eller andre skattemæssige forhold

Vi håber at du blev klogere på dine honorarer og moms og skat. Du er altid velkommen til at tage kontakt til os, så vi kan hjælpe dig med din skat og dine fradrag. Du er velkommen til at tage vores gratis guide som kan fortælle dig om du er berettiget til fradrag.

Læs mere om skat og fradrag og se hvordan du kan spare penge, på vores blog.

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.