Beskatning af aktier - Her er hvad du skal vide ved salg af aktier i 2021

Beskatning af aktier - Her er hvad du skal vide ved salg af aktier i 2021

Når du handler med aktier skal du være klar over, at du skal betale skat af din gevinst.

Du kan i de næste par afsnit læse mere om skat af aktier ved gevinst og tab, og hvad det betyder for dig.

Hvis du sælger aktier skal du betale skat af overskuddet eller tabet

I Danmark skal man betale skat af overskud ved salg af aktier. Din aktieindkomst beskattes alt efter hvor meget du tjener. Beskatning af tab på aktier afhænger af om det er børsnoterede aktier eller unoterede aktier.

Beskatning af gevinst

Gevinst af aktier beskattes normalt som aktieindkomst og derfor afhænger beskatningen af hvor meget du har tjent. I 2021 er satsen på gevinst af aktier henholdsvis 27% af gevinster under 56.500 kr. og 42% af gevinster over 56.500 kr. Det er ikke en sammenlagt skat, så du bliver beskattet pr. aktie du sælger. Så du bliver beskattet 27% hvis du sælger flere aktier under 56.600 kr selvom de tilsammen giver en gevinst der er større end 56.600 kr.

Tab på børsnoterede aktier

Har du tab på børsnoterede aktier så kan du modregne tabet i udbytter og gevinster fra andre børsnoterede aktier. Har du stadigvæk et sammenlagt tab efter modregningen så kan du modregne det i fremtidige gevinster. Det kan du gøre i en ubegrænset tidsperiode. Ægtefæller kan modregne tabet i deres partners eventuelle gevinster på aktier.

Tab på unoterede aktier

Hvis du har tab på unoterede aktier, så kan du få fradrag for tabet i din aktieindkomst. Hvis den samlede aktieindkomst forbliver negativ, beregner skattestyrelsen en negativ skat af din aktieindkomst, som du ligeledes kan overføre til din ægtefælle eller til fremtidige gevinster.

Har du købt aktier før 1. januar 2006?

Hvis du har købt aktier før 1. januar 2006, så vil gevinsten være skattefri, hvis du har ejet aktierne i mere end 3 år når du sælger dem. Alle gevinster er dermed skattefrie, mens du ikke får fradrag for et tab eller kan overføre et tab til andre gevinster. Hvis du sælger børsnoterede aktier er de kun skattefri, hvis de var under 136.600 kr i december 2005.

Når du skal indberette din gevinst eller tab

Skat har gjort det nemt at indberette ens gevinst og tab og hvis du har købt og solgt aktier efter 2010 så bliver de automatisk indberettet til skat af banken. Hvis du har købt aktier før 2010 så kan du via TastSelv indberette det og der findes en udførlig vejledning som gør det nemt at gøre dette. Du kan ligeledes finde mere information om beskatning af dine aktier på skats hjemmeside.

Kontakt os hvis du vil vide mere om skat af aktier

Du er velkommen til at tage kontakt til os, hvis du vil vide mere om skat af aktier, obligationer og værdipapirer eller hvis du har andre spørgsmål om din skat.

0 kommentarer

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.