Beregn udbetalt løn skat

Beregn udbetalt løn skat

Der er mange faktorer, der er afgørende for, hvor meget løn, du får udbetalt efter din indkomst har været forbi SKAT.

Der er mange faktorer, der er afgørende for, hvor meget løn, du får udbetalt efter din indkomst har været forbi SKAT. I Danmark har vi et progressivt skattesystem, hvilket betyder at andelen af din indkomst, som du skal aflevere til SKAT er stigende i din indkomst. Så din udbetalte løn er først og fremmest bestemt af størrelsen på din indkomst.

Skattesatsen kan overordnet blive sat op som følgende, når du skal beregne udbetalt løn:

Hvad er Am-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag)?

Først og fremmest skal man af alt løn betale arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag). Am-bidrag var oprindeligt tænkt som en solidarisk ordning med det formål at hjælpe staten med udgifter relateret til arbejdsmarkedet fx kontanthjælp, dagpenge og barsel. I dag betragtes arbejdsmarkedsbidraget i højere grad som en ekstra beskatning. AM-bidraget er 8% og vil blive fratrukket din løn.

Personfradrag for lønmodtagere

De første 46.500 DKK som du tjener efter am-bidrag er skattefrie. De bliver fordelt ud over hele året, så du vil ikke direkte kunne se de 46.500 DKK fremgå af dine lønsedler.

Bundskat, Kommuneskat og Kirkeskat

Indkomsten mellem 46.500 DKK og 531.000 DKK efter am-bidrag skal du betale følgende skatter af: bundskat, kommuneskat og kirkeskat. Bundskatten er en landsdækkende skat, som er det samme for alle skattepligtige. Bundskatten er i 2020 12,11% af din personlige indkomst. Kommuneskatten og kirkeskatten er kommunespecifikke, hvilket betyder, at det varierer i hver kommune, hvad skattesatsen er. Den gennemsnitlige kommuneskat er 25%, hvis du inkluderer kirkeskatten er den 25,6%. I gennemsnits kommunen vil skattetrykket således være 37,7% efter am-bidrag. Inklusive am-bidrag er det en trækprocent på 42,7%

Beregning af Topskat

Indkomsten over 531.000 efter am-bidrag er top skattepligtig. Det betyder, at der udover bundskatten, kommuneskatten og kirkeskatten tilføjes en ekstra beskatning på 15% af din indkomst bedre kendt som topskat.

Fradrag sænker din skattebetaling

Du er dog berettiget til en masse fradrag der sænker din reelle skattebetaling. En er dem er som nævnt personfradrag. Derudover modtager man også et beskæftigelsesfradrag, der gives til alle, der betaler am-bidrag. Det maksimale beskæftigelsesfradrag 2020 er på 39.400 DKK. Derudover modtager du også et jobfradrag, som beløber sig til maksimalt 2.600 DKK

Skattefradrag / ligningsmæssige fradrag

De ligningsmæssige fradrag er de fradrag, som du typisk har hørt om. Ligningsmæssige fradrag eksempler:

  • Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
  • Rejsefradrag
  • Håndværkerfradrag
  • Ægtefællebidrag
  • Børnebidrag

Værdien af ligningsmæssige fradrag er din kommuneskat og kirkeskat lagt sammen. Ligningsmæssige fradrag fratrækkes i det, som SKAT betegner som din skattepligtige indkomst. Når et fradrag bliver fratrukket i din skattepligtige indkomst, har de lige netop værdien af din kommuneskat og kirkeskat lagt sammen.

Beregn udbetalt løn med fri bil

Det er altid en god ide at tænke sig godt om inden man vælger at få en firmabil. For kan det overhoved betale sig at have firmabil? Der er flere faktorer du skal tage højde for når du skal vælge, hvor især forholdet mellem private og den erhvervsmæssige kørsel er betydende. Når du har firmabil er du ikke berettiget til at modtage kørselsfradrag (befordringsfradrag). Der findes flere beregnere, som giver et godt overblik over, hvorvidt lige netop du, skal vælge at få en firmabil.

2 kommentarer

Tak for indlægget :) Er der en måde hvorpå man kan se hvad man betaler i kirkeskat?

Mie Hansen

Mie Hansen

11-10-2020

Hej Mie. Dine skattesatser, inkl. din kirkeskat fremgår af din årsopgørelse. I gennemsnit betaler medlemmerne 0,87 % af deres skattepligtige indkomst i kirkeskat.

TaxMate support

TaxMate

11-10-2020

Er bundskatten altid den samme?

Julius Dahl

Julius Dahl

11-10-2020

Hej Julius. Bundskatten blev indført som led i skatteomlægningen fra 1994 og har løbende ændret sig. Så du kan ikke regne med at skatten vil være på samme niveau til næste år.

TaxMate support

TaxMate

11-10-2020

Kommentarer er slået fra på dette indlæg

Lignende indlæg

Her kan du finde yderligere inspiration.