Fradrag for donationer

Fradrag for donationer

Fradrag for donationer, bidrag og gaver til velgørende organisationer og foreninger.

Hvad betyder fradrag for donationer?

Når du donerer penge eller gaver til velgørende organisationer, foreninger, institutioner og/eller lignende, kan du få et velgørenhedsfradrag. Der er ingen grænse for, hvor stort et beløb, du skal donere – både små og store donationer giver fradrag. Til gengæld er der fastsat en grænse for, hvor stort et fradrag, du kan få. Organisationen, som du donerer til, skal være godkendt af Skattestyrelsen.

Beløbsgrænser og typer af donationer

Du kan få fradrag for op til 16.600 kr. i 2020. I 2019 var beløbsgrænsen på 16.300 kr. Disse beløbsgrænser gælder, hvis du donerer gaver og/eller penge til generelle formål i udvalgte organisationer, foreninger etc. Fradragets værdi er på ca. 26 %. Det betyder, at du sparer ca. 26 kr. i skat for hver 100 kr., du donerer.

Hvis du giver gaver og/eller penge til forskning, er der ingen grænse for, hvor stort et fradrag du kan få. Beløbet for dit fradrag må dermed gerne overstige beløbsgrænsen på 16.600 kr. (16.300 for 2019).

Hvordan får jeg fradrag for donationer?

Velgørenhedsfradraget er et fradrag, som du ikke selv skal indberette – det skal den pågældende organisation/forening gøre for dig. Når du donerer til en forening, skal du samtidig oplyse dit cpr-nummer, så de kan indberette din donation til Skattestyrelsen. Det sker automatisk, og du skal derfor ikke selv indberette beløbet. Det er dog altid en god idé at tjekke din årsopgørelse efter, så du er sikker på at få dit fradrag.

Kan jeg få fradrag- betingelser for fradrag for donationer

Når du donerer gaver eller penge til en forening, er der en række betingelser, du skal være opmærksom på:

  • Den organisation/forening, du vælger at donere til, skal være godkendt af Skattestyrelsen (hvis du vel at mærke vil have fradrag for donationen). Du kan her se en liste over godkendte foreninger.
  • Du kan ikke få fradrag for kontingenter og varekøb.
  • Dit fradrag kan højst være på 16.600 kr. i 2020 (16.300 for 2019), medmindre du donerer til forskning.
  • Du skal huske at oplyse foreningen om dit cpr-nummer, så de kan indberette din donation til Skattestyrelsen. Dette kan du fx gøre via foreningens hjemmeside eller ved en telefonisk henvendelse.

Du skal give dit cpr-nummer til den forening du har doneret til.

For at modtage fradraget for donationer til velgørenhed, kræves det at den velgørende organisation kender dit cpr-nummer. Hvis du fx har betalt via mobilepay kan du kun for fradrag for dit bidrag, hvis du både sender din kvittering fra mobilepay samt giver dit cpr-nummer til den velgørende organisation.

Jeg kan få fradrag for alt, hvad jeg har doneret?

Som beskrevet oven for er der en øvre grænse på 16.600 i 2020. Det vil derfor ikke være muligt at få skattefradrag for dit bidrag der ligger over de 16.600. Skat sørger helt automatisk for, at du ikke får fradrag for et højere beløb, så du skal ikke være nervøs for, at skat kommer efter dig.

Får jeg automatisk mit skattefradrag for donationer via mobilepay?

Det har været muligt at få skattefradrag for donationer foretaget via mobilepay, men det blev desværre umuliggjort med de nye GDR regler. Derfor sker det ikke længere automatisk og du skal selv sørge for at dit skattefradrag for velgørenhed bliver indrapporteret.

Hvad er skatteværdien af min donation?

Når du modtager dine skattefradrag, får du kun en andel af det beløb du har brugt tilbage fra skat. Jf ligningslovens paragraf 12 modtager du et skattefradrag, som har en værdi svarende til din kommuneskat og kirkeskat af beløbet. Det vil for de fleste betyde at deres bidrag til velgørenhed giver et skattefradrag på ca 26% af donationen. Dine bidrag bliver derved ikke fratrukket i din personlige indkomst, men i den skattepligtige.

Kan virksomheder også fratrække donationer?

Ja, virksomheder kan også fratrække en donation. Som virksomhed har man dog flere muligheder. Der er stadig en maksimal grænse for, hvad der giver fradrag. Virksomheder kan dog fratrække hele beløbet, hvis det kan anses som markedsføring.

Yderligere vejledning og information

For mere uddybende og fyldestgørende information, se vejledning om gaver og bidrag til velgørende foreninger på skat.dk eller den juridiske vejledning.