Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag

Fradrag for udvalgte håndværksydelser og serviceydelser, som er udført i dit hjem eller fritidsbolig.

Hvad er et håndværkerfradrag?

Du kan få håndværkerfradrag, hvis du har fået udført professionelt arbejde af en håndværker i dit eget hjem eller i en fritidsbolig. Fradraget gælder en række forskellige ydelser, men det er kun håndværkerens arbejdsløn, du kan få fradrag for – materialeomkostningerne er ikke en del af fradraget.

Håndværkerfradragets størrelse

Fradragets størrelse afhænger af typen af ydelse. Nedenfor kan du se, hvor stort et beløb du kan få fradrag op til. Du kan se standardsatser nedenfor:

Ydelse Få fradrag på op til (2020) Få fradrag på op til (2019)
Serviceydelser 6.200 kr. 6.100 kr.
Håndværksydelser 12.500 kr. 12.200 kr.

Hvilke betingelser er der for at modtage håndværkerfradrag?

 • Du skal være skattepligtig i Danmark, og du skal inden årets udgang (det år, hvor arbejdet udføres) være fyldt 18 år.
 • Fradraget kan bruges per person i husstanden. Er der flere personer over 18, kan alle benytte fradraget, såfremt det af den enkelte kan dokumenteres, at vedkommende har betalt for ydelsen (enten direkte til håndværkeren eller til den i husstanden, der har betalt). Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget; det har i så fald ingen betydning, hvem af dem der har betalt.
 • Beløbet skal være betalt elektronisk. Det kan fx være ved dankort, netbank eller MobilePay. Hvis du betaler med kontanter, kan du ikke få fradrag.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura – gem derfor denne til indberetningen.

Kan man få håndværkerfradrag, når man lejer en bolig?

Ja, du kan få fradraget uanset om du er ejer, lejer eller andelshaver. Vær dog opmærksom på, at du:

 • skal have vedligeholdelsespligt i boligen
 • selv skal iværksætte håndværkerarbejdet
 • selv skal betale for arbejdet
 • skal bo i boligen, mens arbejdet udføres

Ejer du en andelsforening? Så kan du ikke få håndværkerfradrag, medmindre du selv har adresse i den bolig, hvor arbejdet udføres. Hvis du bor i en bolig i andelsforeningen, kan du få fradrag, hvis du lever op til ovenstående krav.

Er der regler for, hvordan servicen skal betales?

Ja, arbejdet skal være betalt elektronisk. Du kan betale med dankort, via netbank eller gennem MobilePay – det er op til dig. Du må dog ikke betale kontant. Husk også at få en faktura på arbejdet, så du kan dokumentere købet.

Hvor mange kan få fradrag?

Hvis I er flere personer der har købt en håndværkerydelse sammen og den er berettiget til et håndværkerfradrag kan I fordele udgiften mellem jer, således at I alle får en del af håndværkerfradraget. I skal blot dele udgiften op mellem jer og indtaste jeres andel på årsopgørelsen.

Er der et maksimalt antal kr. pr. person, som kan fradrages?

Ja du kan ikke få fradrag for mere end det årlige beløb. Du behøver dog ikke bekymre dig dit håndværkerfradrag overstiger den maksimale fradragsværdi. Skat sørger helt automatisk for, at du ikke får fradrag for mere end den maksimale værdi.

Håndværkerfradrag for serviceydelser

Serviceydelser er en af de mest benyttede håndværkerfradrag. Service ydelser inkluderer almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

Håndværkerfradrag for almindelig rengøring

Du kan benytte håndværkerfradraget til at få fradrag for almindelig rengøring. Almindelig rengøring indeholder følgende ydelsers:

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
Håndværkerfradrag for vinduespudsning

Er det virkelig muligt at få fradrag for for vinduespudsning - ja! Du kan få håndværkerfradrag for vinduespudsning. Det gælder både indvendig og udvendigpudsning. På skats hjemmeside skal du indtaste din vinduespudsning under servicefradrag.

Håndværkerfradrag for børnepasning

Børnepasning er endnu en ydelse som du kan få håndværkerfradrag for. Du kan få fradrag for børnepasning i både hjemmet og fritidsboligen. Du kan dog ikke få fradrag, hvis hovedopgaven for børnepasningen var lektiehjælp - lektiehjælpere er altså ikke fradragsberettigede. Derudover kan du få håndværkerfradrag for de omkostninger, som du har haft i til den person som har hjulpet med aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Håndværkerfradrag for almindeligt havearbejde m.m.

Du kan få håndværkerfradrag for havearbejde der er foretaget i din bolig eller fritidsbolig - du kan dog ikke få fradrag for fritidsboligen, hvis du har udlejet den i løbet af året. Du kan få fradrag for græsslåning, klipning af hæk, lugning, beskæring af buske og træer, snerydning og fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. Du kan ikke få fradrag for træfældning og fjernelse af væltede træer. Hvis du har købt en ydelse for 1.000 kr. sammen med din partner kan i fordele det mellem jer begge. Det kan ofte være en fordel, da servicefradraget tit, når sin maksimum. I skal blot fordele de 1.000 kr. ud til 500 kr. pr. person, som i så indrapportere på jeres årsopgørelse.

Du kan få fradrag for håndværkerydelser

Du kan få fradrag for mange håndværkerydelser. Du skal dog være opmærksom på at ydelserne skal være relaterede til energi eller klimaforbedringer.

Det er muligt at få håndværkerfradrag for udvendigt malerarbejde

Du kan få fradrag for malerarbejde. Det gælder dog kun udvendigt malerarbejde, da dette kan være energibesparende. Du kan fx få fradrag for maling af vinduesrammer, maling af døre og maling af ydervæg. Hvis du både får malet indvendigt og udvendigt, bliver du nødt til at opdele udgiften til arbejdskraften, således at det kun er det udvendige malerarbejde, som du får fradrag for.

Isolering af tag er også berettiget til håndværkerfradrag

Du kan få håndværkerfradrag for isolering af tag. Det gælder også carporte, garager og udestuer, hvis det er del af samme tagkonstruktion som boligens tag. Du kan ikke få fradrag for genetablering af konstruktioner. Du kan derfor ikke få fradrag for udskiftning af tag.

Reparation og forbedring af skorsten

Håndværkerfradrag for skorsten gælder flere forskellige ydelser fx, Indsættelse af isolerende foring, Indsættelse af filter, montering af røgsuger og ændring af skorstenshøjde.

Nedenfor ses en liste af andre ydelser, som du kan få håndværkfradrag for.

 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v.
 • Isolering af ydervægge eller gulv
 • Afmontering af brændeovne
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumpe
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn
 • Radonsikring
 • Tilslutning til bredbånd
 • Installation af tyverialarm
Yderligere vejledning og information

For mere uddybende og fyldestgørende information, se vejledning om håndværkerfradrag på skat.dk eller den juridiske vejledning.