Fradrag for stiftelsesprovision

Fradrag for stiftelsesprovision

Fradrag for stiftelsesprovision på lån med en løbetid på mindre end 2 år.

Hvad er et fradrag for stiftelsesprovision?

Fradraget for stiftelsesprovision er et fradrag, man nemt kan overse og dermed snyde sig selv for. Reglerne omkring dette fradrag kan da også virke lidt komplicerede.

Lånets løbetid er afgørende for om du kan trække udgifterne fra

Du kan få fradrag for stiftelsesprovision, hvis du har optaget et lån med en løbetid på mindre end to år. Vær derfor opmærksom, hvis du optager et lån med en løbetid på ca. 2 år – du får nemlig ikke fradrag, hvis du eksempelvis optager et lån med en løbetid på 25 måneder.

Så jeg kan ikke få fradrag for stiftelsesprovision hvis løbetiden er over 2 år?

Nej, desværre ikke. Fradraget for stiftelsesprovision gælder udelukkende for lån med kortere løbetid en 2 år.

Hvordan får jeg fradraget, hvis løbetiden er under to år?

Fradraget for stiftelsesprovision er et af de fradrag, som du selv skal indberette til Skat. Du kan faktisk få fradrag for en række etableringsomkostninger ved et lån fx garantiprovision, men det kan være svært at finde rundt i – spørg derfor evt. långiver om, hvad du kan få fradrag for hos skat, og hvilke af fradragene som långiver allerede har indberettet for dig.

Långiver har ikke pligt til at indberette dit lån og tilhørende omkostninger til skat, så du i mange tilfælde selv ind og indberette det på skat.

Undersøg dokumenterne, inden du indberetter

Dette punkt er vigtigt, for det er ikke hvad som helst, SKAT godkender og giver fradrag for. Hvis du skal være sikker på at få dit fradrag, skal ordet ’stiftelsesprovision’ helst fremgå af lånedokumentet. Det vil ofte optræde under en række andre navne, men det kan godt give udfordringer, når du indretter det til SKAT. Sørg derfor for, at långiver skriver gebyrnavnet som ’stiftelsesprovision’ – så går det lettere.

Hvilke regler er der ved fradrag for udgifter til stiftelsesprovision?

Vær opmærksom på, at der gælder nogle regler ved dette fradrag:

Det er aftalens indhold, der styrer, hvorvidt du er berettiget til et fradrag eller ej. Du kan ikke optage et lån med en løbetid på 3 år, betale lånet af på 1,5 år, og derefter forvente et fradrag, fordi du har indfriet lånet på mindre end de 2 år, som SKAT kræver. Hvis du vil have fradrag for dine udgifter, skal det fremgå af lånedokumentet, at lånets løbetid er på mindre end 2 år.

  • Fradraget for stiftelsesprovision afhænger af 1) hvornår på året lånet er optaget, og 2) hvor stor en del stiftelsesgebyret udgør af lånets størrelse.
  • Hvis stiftelsesgebyret udgør under eller 2,5 % af lånets størrelse, kan du få fradrag for hele gebyret i det kalenderår, du har optaget lånet i.
  • Hvis stiftelsesgebyret udgør mere end 2,5 % af lånets størrelse, kan du få fradrag for 2,5 % i stiftelsesåret. Dette kan du, uanset hvornår på året, du har optaget lånet. Den del af gebyret, som du ikke kan fradrage i stiftelsesåret, vil blive fordelt over den resterende periode, som lånet løber i.

Eksempel på beregning af stiftelsesprovisionen

Som beskrevet oven for kan du fratrække hele din stiftelsesprovision i første år, hvis beløbet ikke overstiger 2, 5% af din hovedstol. Dvs hvis du låner 200. 000 kr. og stiftelsesprovisionen er under 5. 000 kr. kan du fratrække alle 5. 000 kr. første år. Hvis beløbet derimod er over 5. 000 kr. fx 6. 000 kr., skal du fordele beløbet over 5. 000 kr. (1. 000 kr.) på den resterende periode. Det kan være relativt vanskeligt, da din årsopgørelser ikke er tilgængelige frem i tiden og du skal derfor huske løbende at indberette dine fradrag hos skat - årsopgørelsen er tilgængelig hvert år i marts.

Skal jeg også indberette udgifter til renter og andre provisioner?

Nej, du skal som udgangspunkt ikke selv indberette dine renteudgifter. Renter bliver automatisk som regel indberettet af dit lånegiver. Du bør dog være opmærksom på om det er gjort korrekt, da der ofte kan være fejl og mangler i indberetningen.

Kan jeg fratrække provisioner i forbindelse med omlægning af lån?

Ja, du kan ofte trække nogle af dine omkostninger til provision ved omlæggelses af dit lån. Du kan typisk trække dine udgifter til garantiprovison fra. Garantiprovision er typisk for realkreditlån.

Har renter en betydning for mit fradrag?

Nej, din renteudgifter har som udgangspunkt ikke betydning for om du kan få fradrag eller ej. De fastsatte renter på lånet er kun afgørende for fradraget for renteudgifter.

Jeg troede skat fik alle min oplysninger automatisk?

Skat får rigtig mange oplysninger automatisk gennem din långiver, men du skal desværre selv sørge for at indberette din stiftelsesprovision til skat. Der kan være tale om relativt store beløb som du går glip af, hvis du ikke løbende holder styr, hvad du kan fratrække.

Yderligere vejledning og information

For mere uddybende og fyldestgørende information, se vejledning om provisioner, låneafgifter og kautionsforsikringspræmiern på skat.dk.